Uvjeti poslovanja i prodaje

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
WEB STRANICA I KORIŠTENJA USLUGE WEB-SHOP TEPIH CENTAR

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop ("Opći uvjeti") uređuje korištenje web stranica Tepih centar od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop Tepih centar.
U Općim uvjetima sljedeći pojmovi imat će značenje kako slijedi:
Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Tepih-centar d.o.o, uključujući, ali se ne ograničavajući isključivo na shop.tepih-centar.hr.
Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama ili web-shopu kao korisnik, bilo registriran ili anoniman.
Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu-kupca, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web shopu Tepih centra.
Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim i neregistriranim korisnicima kupnju proizvoda i usluga Tepih centra putem ovog servisa.
Tepih centar znači Tepih-centar d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 15, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 0849405, OIB 82118227192
1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju sve ili dijelovi odredbu ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće:

  • koristiti web stranice ili servis web-shop na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima RH i Europske Unije;
  • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese itd.;
  • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama ili web-shop servisu;
  • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
  • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
  • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Tepih centra ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Tepih centru ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (1) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (2) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Tepih centar se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.
Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Tepih centar nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Tepih centar se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Tepih centrom samo zbog postojanja veze s web stranicom.
Tepih centar zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica kao i servisa web-shop, te pravo ograničavanja pristupa navedenim servisima, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
Tepih centar neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti navedenih servisa zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
Tepih centar zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. Važeće cijene svih proizvoda i usluga objavljene su u službenom cjeniku Tepih centra koji je dostupan na adresi sjedišta društva.
Tepih centar zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
Tepih centar niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Tepih centra ili njegovih poslovnih partnera odnosno ovlaštenika.
Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja navedenih servisa na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
Radi izbjegavanja svake sumnje, Tepih centar izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica ili web-shopa, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Ako je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati ("download") određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.
Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, ("upload") na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Tepih centra.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati Tepih centru osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
Jednoznačnim označavanjem odgovarajuće forme pri prijavi na navedne servise smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
- suglasnost da Tepih centar može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama.
Tepih centar će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
Tepih centar će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ako korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Tepih centar.
Ako korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Tepih centar će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na nevednim servisima.
Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA

Korištenje usluge Web-shop je dostupno registriranim i neregistriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Web-shop usluge.
Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.
Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Web-shop usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Tepih centar putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.
Registracijom korisnik potvrđuje:
- da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na web-shop usluge;
- potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
- da daje Tepih centru izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Tepih centar navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge.
Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Web-shop usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Web-shop usluge na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Tepih centar ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.
Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "Kupi", odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "ZAVRŠI KUPNJU" gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Tepih-centra d.o.o..
Ako Tepih centar nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEB-SHOP USLUGE

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama ("HRK") i uključuju porez na dodanu vrijednost. Tepih centar može odrediti određene popuste na kupovinu putem web-shop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode s akcijskim ili sniženim cijenama.
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem web-shop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane Tepih centra.
Cijena dostave kupljenih proizvoda uključena je u cijenu proizvoda za određeno vrijeme. Tepih centar zadržava pravo kasnije posebne naplate dostave bez prethodne objave, ali s jasno naznačenom cijenom dostave.

7. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEB-SHOP USLUGE

Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na sljedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na stranicama servisa:
- kreditnim karticama, plaćanjem na jednom od prodajnih mjesta Tepih centra u Hrvatskoj i izravnom uplatom na žiro račun.
Prilikom plaćanja kreditnom i debitnom karticom autorizacija se vrši metodom naknadne autorizacije tek nakon provedene provjere da su kupljeni proizvodi dobavljivi te spremni za isporuku.
Tepih centar će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika.
Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem Web-shop usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.
Prilikom plaćanja na prodajnom mjestu ili uplatom na žiro račun registrirani korisnik dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi se izvršilo plaćanje i primopredaja proizvoda.

 

American Master Maestro Visa

 

 

 DC rate DC rate

8. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Izravna dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.
Nakon što Tepih centar evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika, ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:
- do 7 radnih dana za područje Grada Zagreba,
- do 10 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,
- do 14 radnih dana za područje otoka.
Ako iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Tepih centar nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.
Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ako Korisnik nije na adresi dostave:
- bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili
- proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.
Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odmah odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.
Ako registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski Tepih centru putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Tepih centar se obvezuje u roku od idućih 30 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.
Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Tepih centar zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

9. REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.
Proizvod se može rezervirati za pregled u pojedinoj poslovnici Tepih centra u Hrvatskoj putem posebne forme za rezervaciju proizvoda.
U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove web-shop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.

10. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEB-SHOP USLUGE

Registrirani korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ako prilikom preuzimanja robe uoči vidljive nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Tepih centar će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.
Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa web-shop usluzi, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.
Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.
Troškove povrata proizvoda u potpunosti snosi registrirani korisnik.
Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).
Ako se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Tepih centar nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.
Ako je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Tepih centar će postupiti kako je navedeno u točci 10.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Tepih centar.
Ako je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Tepih centra koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.
Ako korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Tepih centar je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo s reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Za proizvode koji su rađeni po mjeri kupca (skraćivanje na željenu veličinu ili artikli po narudžbi) nije moguće napraviti zamjenu proizvoda ili povrat.

11. OSTALI UVJETI WEB-SHOP USLUGE

Tepih centar ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećim osobama:
- uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana s takvim korištenjem,
- u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Tepih centra.
Tepih centar ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja web-shop usluge.
Na korištenje web-shop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje web-shop usluge.

12. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Tepih centar zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno web-shop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
Za korištenje web-shop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Kontakt


  Avenija Dubrovnik 15 10020 ZAGREB Hrvatska
  00385 (0) 1 6591 000
  webshop@tepih-centar.hr
americanexpress visa mastercard discover
Više o Tepih centru

Tepih centar je već 20 godina sinonim za kvalitetu, najveći izbor i izvrsnost u prodaji tepiha i svih vrsta toplih podnih obloga. Nagrade za kvalitetu i omjer uloženo-dobiveno kao i pohvale koje svakodnevno primamo od Vas najveće su nam priznanje za naš rad! Od sada uz već dobro poznatih 9 poslovnica u svim većim hrvatskim gradovima neusporedivo iskustvo kupnje vašeg novog tepiha iskusite i online! Vaš Tepih centar. Tepih centar uvijek daje više...!


Copyright © | O nama | Prodajna mjesta | Izrada Hyper dizajn d.o.o.