Uvjeti poslovanja i prodaje

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA I KORIŠTENJA USLUGE INTERNET TRGOVINE

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop ("Opći uvjeti") uređuje korištenje web stranica Tepih centar od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop Tepih centar.
U Općim uvjetima sljedeći pojmovi imat će značenje kako slijedi:
Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Tepih-centar d.o.o, uključujući, ali se ne ograničavajući isključivo na shop.tepih-centar.hr.
Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama ili web-shopu kao korisnik, bilo registriran ili anoniman.
Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu-kupca, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web shopu Tepih centra.
Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim i neregistriranim korisnicima kupnju proizvoda i usluga Tepih centra putem ovog servisa.
Tepih centar znači Tepih-centar d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 15, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 0849405, OIB 82118227192
1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju sve ili dijelovi odredbu ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti web stranice ili servis web-shop na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima RH i Europske Unije;
 • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese itd.;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama ili web-shop servisu;
 • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Tepih centra ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Tepih centru ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (1) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (2) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Tepih centar se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.
Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Tepih centar nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Tepih centar se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Tepih centrom samo zbog postojanja veze s web stranicom.
Tepih centar zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica kao i servisa web-shop, te pravo ograničavanja pristupa navedenim servisima, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
Tepih centar neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti navedenih servisa zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
Tepih centar zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. Važeće cijene svih proizvoda i usluga objavljene su u službenom cjeniku Tepih centra koji je dostupan na adresi sjedišta društva.
Tepih centar zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
Tepih centar niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Tepih centra ili njegovih poslovnih partnera odnosno ovlaštenika.
Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja navedenih servisa na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
Radi izbjegavanja svake sumnje, Tepih centar izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica ili web-shopa, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Ako je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati ("download") određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.
Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, ("upload") na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Tepih centra.

4. PRAVILA PRIVATNOSTI

Izjava o privatnosti za web stranice Tepih centra
Tepih-centar d.o.o. vlasnik je web stranice shop.tepih-centar.hr te brine o zaštiti privatnosti pri obradi Vaših osobnih podataka. Svi osobni podaci prikupljeni tijekom posjeta našim internet stranicama obrađuju se u skladu sa važećim zakonima. Web stranica uključuje veze na druge internet stranice, čiji sadržaj nije pod kontrolom Tepih-centar d.o.o..
Tepih-centar d.o.o. ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za sadržaj tih internet stranica.
Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Osobni podaci utvrđuju se pomoću identifikatora što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Vaše osobne podatke prikupljamo samo uz Vašu privolu, kada ispunite obrazac ili prilikom prijave na newsletter.
Prilikom posjete našoj internet stranici, naš internet poslužitelj automatski bilježi ime vašeg davatelja internet usluga, internet stranice s koje nas posjećujete, internet stranice koje zapravo posjećujete te datum i trajanje Vašeg posjeta. Dodatni osobni podaci pohranjuju se isključivo uz Vašu privolu, na primjer, u slučaju registracije, ankete, natječaja ili izvršenja ugovora.
Prikupljene podatke obrađujemo:

 • U svrhe temeljem izvršenja ugovora i predugovornih radnji
 • U svrhe unutar okvira legitimnog interesa naše strane ili trećih strana
 • U svrhe u okviru Vaše privole
 • U svrhe koje se odnose na poštivanje pravnih obaveza

Prijenos podataka trećim stranama
Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka neovlaštenim trećim stranama osim Tepih centar d.o.o. je isključeno. Pažljivo biramo naše suradnike i poslovne partnere, kako bismo u potpunosti zaštitili Vaše podatke i brinuli o Vašoj privatnosti.
Standardi sigurnosti i prijenos podataka
Društvo koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili podatke koje kontroliramo protiv slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili protiv pristupa neovlaštenih osoba.
Za prijenos podataka koristimo SSL – sigurnosni sustav (Secure Socket Layer), koji pruža najvišu sigurnost i zaštitu podataka pri online-bankarstvu. Sve vrste online plaćanja na našem web shopu zaštićene su ovim sigurnosnim sustavom.
Za osiguranje najviše razine sigurnosti podataka prilikom podnošenja obrasca koristimo reCAPTCHA uslugu Google Inc, koja se koristi radi utvrđivanja da li se radi o stvarnoj osobi ili zlouporabi podataka korištenjem automatiziranog, robotskog unosa. Usluga uključuje  slanje IP adrese i drugih podataka koje Google traži za uslugu reCAPTCHA, te u tom slučaju vrijede odredbe o zaštitit osobnih podataka tvrtke Google Inc.
 
Korištenje „kolačića“
Kada koristite stranice, možemo stvoriti "kolačiće" na vašem računalu da bismo vam olakšali korištenje i održavanje korisničke sesije i možemo prikupiti osobne podatke pomoću tih kolačića da bismo vas mogli identificirati vezano uz ove stranice i pratiti vaše korištenje stranica sukladno ovim pravilima. Za više informacija o načinu korištenja „kolačića“ pročitajte našu politiku o „kolačićima“.
Google Analytics
Koristimo uslugu web analize tvrtke Google Inc – Google Analytics, koja koristi „kolačiće“ pohranjene na Vašem računalu pomoću koji se omogućuje analiza web stranice preko Vas. Dobivene informacije koristi Google za ocjenu Vašeg korištenja stranice, sastavljanje izvještaja o aktivnostima web stranice i za pribavljanje daljnjih usluga s korištenjem web stranice i interneta.
Google oglasi
Na ovoj stranici koristimo Google Remarketing, Google servis za uključenje prikaza na internetu, te se u tu svrhu prikupljaju anonimne informacije o Vašem ponašanju na internetu, prilikom posjeta naše web stranice. Te informacije pohranjene su u „kolačiće“ na Vašem računalu, te na temelju tih informacija Google spaja oglase na web stranicama na internetu. Detaljne informacije o ovom servisu pročitajte u Google odredbi o zaštiti podataka.
Ostali web servisi
Na ovoj web stranici upotrebljavamo funkciju za nastavak oglašavanja zvan „Custom Audiences“, tvrtke Facebook. To omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima internetske stranice, vezanih uz ciljane zanimljivosti pri posjeti Facebook društvene mreže ili ostalih internetskih stranica koje također koriste ovaj alat. Vaš preglednik automatski uspostavlja neposrednu veze s Facebookovim poslužiteljem. Ovim alatom Facebook prima informacije temeljem pozivanja na odgovarajući dio naše internetske prisutnosti ili klikanjem na neki naš oglas. Ako ste se registrirali za određeni Facebook servis, Facebook bi mogao povezati vaš posjet s vašim računom. Čak i ako niste registrirani kod Facebooka ili niste se prijavili kod istoga, postoji mogućnost da pružatelj dobije i pohrani vašu IP adresu.
Razdoblje pohrane
Vaši podaci pohranjeni su u našoj bazi za čitavo vrijeme Vašeg trajanja našeg poslovnog odnosa i zakonskih obaveza u okviru našeg web shopa.
Nakon isteka ugovornog odnosa i zakonskih obaveza Vaši osobni podaci se anonimiziraju. Postoji mogućnost potrebe daljnje pohrane Vaših podataka  na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima. U tom slučaju, Vaši podaci se neće više neće obrađivati u druge svrhe.
 
Vaša prava
Na Vaš ćemo Vas zahtjev izvijestiti o tome obrađuju li se osobni podaci o Vama i koji su to podaci. Ukoliko su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka. Možete povući sve izjave o privoli koje ste dali (sukladno podtočki 3.3.) te – kako je i opisano naprijed – možete uložiti prigovor na obradu podataka. U ovu svrhu možete kontaktirati voditelja obrade podataka.  Također, imate pravo dobiti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, aktualnom i strojno čitljivom formatu; te možete zatražiti prijenos tih podataka Vama ili trećim stranama. Dužni smo odgovoriti na Vaš zahtjev unutar mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr, ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.

5. KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA

Korištenje usluge Web-shop je dostupno registriranim i neregistriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Web-shop usluge.
Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.
Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Web-shop usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Tepih centar putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.
Registracijom korisnik potvrđuje:
- da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na web-shop usluge;
- potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
- da daje Tepih centru izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Tepih centar navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge.
Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Web-shop usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Web-shop usluge na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Tepih centar ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.
Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "Kupi", odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "ZAVRŠI KUPNJU" gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Tepih-centra d.o.o..
Ako Tepih centar nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEB-SHOP USLUGE

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama ("HRK") i uključuju porez na dodanu vrijednost. Tepih centar može odrediti određene popuste na kupovinu putem web-shop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode s akcijskim ili sniženim cijenama.
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem web-shop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane Tepih centra.
Cijena dostave kupljenih proizvoda uključena je u cijenu proizvoda za određeno vrijeme. Tepih centar zadržava pravo kasnije posebne naplate dostave bez prethodne objave, ali s jasno naznačenom cijenom dostave.

7. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEB-SHOP USLUGE

Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na sljedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na stranicama servisa:
- kreditnim karticama, plaćanjem na jednom od prodajnih mjesta Tepih centra u Hrvatskoj i izravnom uplatom na žiro račun.
Prilikom plaćanja kreditnom i debitnom karticom autorizacija se vrši metodom naknadne autorizacije tek nakon provedene provjere da su kupljeni proizvodi dobavljivi te spremni za isporuku.
Tepih centar će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika.
Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem Web-shop usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.
Prilikom plaćanja na prodajnom mjestu ili uplatom na žiro račun registrirani korisnik dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi se izvršilo plaćanje i primopredaja proizvoda.

 

American Master Maestro Visa

 

 

 DC rate DC rate

 

Plaćanje možete izvršiti kreditnim karticama: Maestro®, Mastercard®, American Express®, Visa®, Visa Electron®, Discover® i Diners®. Plaćanje je moguće izvršiti odjednom ili uz mogućnost obročnog plaćanja do čak 36 rata.

 • AMERICAN EXPRESS od 2-24 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn),
 • DINERS od 2-36 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn)
 • MASTERCARD Zagrebačke banke od 2-24 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn)
 • VISA Zagrebačke banke od 2-24 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn) 
 • VISA PBZ banke od 2-36 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn)
 • MAESTRO PBZ banke 2-36 rata, bez kamata i naknada (min. 500,00kn)

Također, na raspolaganju Vam je i plaćanje izravnim bankarstvom popunjavanjem sljedećih podataka:

 1. Plaćanje općom uplatnicom (na šalteru pošte, Fine, banke i sl) ili internet bankarstvom:
 2. Platitelj: Vaše ime i prezime, Adresa  
 3. Primatelj: Tepih-centar d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb
 4. Model: 00
 5. IBAN: HR4924020061100066543
 6. SWIFT/BIC: ESBCHR22
 7. Poziv na broj odobrenja: 90-jedinstveni broj narudžbe
 8. Opis plaćanja: TC web-shop

Sačuvajte primjerak potvrde o uplati.

Da bi izbjegli moguću rasprodaju naručenog artikla, uplatu je potrebno izvršiti u roku od najviše 4 dana od dana izvršene narudžbe. Ako niste izvršili uplatu u tom roku, stanje raspoloživosti zalihe artikala možete provjeriti kontaktom na dolje navedeni e-mail, ili broj telefona:

e-mail: webshop@tepih-centar.hr
Tel.: 01/6528-554

Radno vrijeme administratora web-shopa je od ponedjeljka do petka od 8,00 – 15,30 sati

ili kontakt za poslovnice Tel.: 01/6591-000

8. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Izravna dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.
Nakon što Tepih centar evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika, ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:
- do 7 radnih dana za područje Grada Zagreba,
- do 15 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,
- do 20 radnih dana za područje otoka (za veće pakete od 2 metra širine)
Ako iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Tepih centar nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.
Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ako Korisnik nije na adresi dostave:
- bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili
- proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.
Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odmah odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.
Ako registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski Tepih centru putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Tepih centar se obvezuje u roku od idućih 30 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.
Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Tepih centar zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

BESPLATNA DOSTAVA SE OSTVARUJE PRILIKOM KUPNJE PREKO WEBSHOPA ZA GRADOVE ZAGREB, SPLIT, RIJEKU, VARAŽDIN, OSIJEK, ZADAR I PULU.

Pogodnosti i navedeni uvjeti vrijede isključivo i samo za WEBSHOP Tepih centra - Dostava je kupnjom u webshopu na području Zagreba, Splita, Rijeke, Varaždina, Osijeka, Zadra i Pule BESPLATNA i u potpunosti trošak Tepih centra d.o.o. Uvjeti dostave vrijede isključivo i samo za kupnju u Webshopu Tepih centra.

CJENIK DOSTAVE ZA SVE OSTALE LOKACIJE NA PODRUČJU HRVATSKE su od 35,00 kn do 350,00kn, ovisno o mjestu, vrsti i veličini artikla.

Prije svake narudžbe u košarici možete provjeriti iznos dostave, tako što će te upisati poštanski broj za područje gdje želite dostavu i pritisnuti »Izračunaj dostavu«.

Cjenik:

 • OTIRAČI I TEPIH STAZE = 35kn
 • TEPISI, GAZIŠTA= 50,00 kn
 • ARTIKLI ŠIRINE 4 METRA I DO 2 METRA DUŽINE (npr. 2.00m x 4m) = 50,00 kn
 • TAPISONI ŠIRINE 4 METRA I VEĆI OD 2 METRA DUŽINE (npr. 3.25 x 4m) =
  150,00 kn - kopnena Hrvatska 
  200,00 kn - Dubrovačko-Neretvanska županija, Krk i Pag 
  350,00 kn - otoci
 • LAMINATI I TAPISON PLOČE = 200,00 kn
 • PVC PODOVI - 4 METRA I VEĆI OD 2 METRA DUŽINE (npr. 3.25 x 4m) = 350,00 kn

Kod narudžbi više artikala cijena dostave se obračunava prema najvećoj vrijednosti dostave.

Sve cijene su izražene u kunama (HRK) s uključenim PDV-om. Dostavljamo robu na područje cijele Hrvatske.

9. REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.
Proizvod se može rezervirati za pregled u pojedinoj poslovnici Tepih centra u Hrvatskoj putem posebne forme za rezervaciju proizvoda.
U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove web-shop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.

10. POVRAT – ZAMJENA ILI RASKID UGOVORA I UPUTE

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u roku od 14 dana (od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe) bez navođenja razloga ako naručeni proizvod ne odgovara. Kada Kupac vraća robu ima dvije mogućnosti: zamjenu za neki drugi proizvod ili povrat uplaćenog iznosa (jednostrani raskid ugovora).

10. 1 ZAMJENA

Kupac može zamijeniti proizvod u roku od 14 dana (od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe) bez navođenja razloga za bilo koji drugi proizvod iste, manje ili veće cijene. Kada je cijena zamjenskog proizvoda manja preplaćeni iznosa vraća se Kupcu na onaj način na koji je Kupac izvršio plaćanje, a kada je cijena zamjenskog proizvoda veća Kupac i Prodavatelj će se dogovoriti oko načina na koji Kupac želi izvršiti doplatu. Kada Prodavatelj zaprimi proizvod koji Kupac vraća, a Kupac želi zamjenski proizvod, Prodavatelj mu ga je dužan isporučiti u roku od 3-10 radnih dana od dana kad je zaprimio povrat. Prilikom povrata potrebno je proizvod vratiti u originalnoj ambalaži s deklaracijom i neoštećen na adresu Tepih centar poslovnice iz kojega je proizvod bio poslan. Kupac je odgovoran za umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda a koje je rezultat njegova korištenja i rukovanja. Kupac može Prodavatelja obavijestiti o namjeri zamjene putem telefona 01/6591-017, e-mailom webshop@tepih-centar.hr ili popunjavanjem obrasca o zamjeni koji prilaže u kutiju prilikom vraćanja.
Obrazac se može preuzeti ovdje.

10.2 RASKID UGOVORA I UPUTE

Kupac također može bez navođenja razloga u roku od 14 dana (od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe) vratiti proizvod i tražiti povrat uplaćenog iznosa, tj. jednostrano raskinuti ugovor.
Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora mora o svojoj odluci obavijestiti Prodavatelja prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovdje.

Kupac proizvod vraća bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku Prodavatelju o jednostranom raskidu ugovora. Prodavatelj će povrat novaca izvršiti nakon što zaprimi povrat proizvoda ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je proizvod poslan Prodavatelju u roku od sedam radnih dana. Povrat uplaćenog iznosa vrši se na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.
Troškove povrata proizvoda snosi Kupac, a proizvod vraća bilo kojom dostavnom službom koja mu je najprihvatljivija ili osobno u onu poslovnicu Tepih centra iz kojega mu je on i poslan. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, kupcu dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom. Prodavatelj i Kupac će se izravno i suglasno dogovoriti o svim pitanjima, a ukoliko Kupac nije zadovoljan ishodom može podnijeti privatnu tužbu.

11. REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju ako dođe do oštećenja na proizvodu. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: webshop@tepih-centar.hr ili na adresu Tepih centar d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb, Hrvatska– Za web shop. Kupac ima pravo na reklamaciju 2 godine od datuma kupnje. Prije slanja proizvoda na reklamaciju, proizvod je potrebno očistiti i napisati pismeno obrazloženje o razlogu reklamacija. U slučaju reklamacije Kupac vraća proizvod Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti Kupcu cjelokupan plaćeni iznos uvećan za zatezne kamate, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu ugovora. Kada Prodavatelj zaprimi proizvod, slijedi postupak kontrole kvalitete kako bi se utvrdilo o kakvom je oštećenju riječ i da li je mogući popravak. Rok za rješavanje reklamacija je 15 radnih dana od zaprimanja proizvoda na reklamaciju. Prodavatelj nije odgovoran za mehanička oštećenja koja nastaju na gornjištu i donjištu kod trošenja, skakanja, klizanja i sličnih aktivnosti koje mogu oštetiti proizvod.

12. OSTALI UVJETI WEB-SHOP USLUGE

Tepih centar ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećim osobama:
- uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana s takvim korištenjem,
- u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Tepih centra.
Tepih centar ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja web-shop usluge.
Na korištenje web-shop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje web-shop usluge.

13. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Tepih centar zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno web-shop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
Za korištenje web-shop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

 

Preuzmite opće uvjete poslovanja ovdje.
Preuzmite obrazac o jednostranom raskidu ugovora ovdje.
Preuzmite obrazac o zamjeni ovdje.